Suspausto oro sistemos optimizavimas

Tikslas – užtikrinti patikimą suspausto oro tiekimą ekonomiškiausiu, efektyviausiu ir tvariausiu būdu

suspausto oro sistemos optimizavimas ikonos

Suspausto oro sistemos auditas yra veiksmingas būdas nustatyti dabartinį energijos suvartojimą, naujai įvertinti suspausto oro poreikius, apskaičiuoti taupymo potecialą. Auditas įprastai apima visą suspausto oro sistemą – kompresorinę, paskirstymo vamzdynus ir vartototojų darbo vietas. Jis leidžia atskleisti esamos sistemos trūkumus, parodyti netinkamą sistemos sąranką ar netinkamo dydžio mašinas. Tos problemos būna pasislėpusios po „kasdienybės šydu“ ir dažnai išlieka nematomos neįgudusiai akiai.

Audito ataskaitoje bus pateikiami matavimų duomenys, pastebėjimų sąrašas, optimizacijos strategija, rekomendacijos ir siūlomas veiksmų planas, detalūs finansiniai paskaičiavimai. Audito pasekoje bendrovėje įdiegiami suspausto oro kaštai, esminiai veiklos rodikliai, jų siekiamos reikšmės. Trys pagrindinai parametrai – patikimumo, ekonominis, tvarumo – leis tiek įsivertinti esamą įmonės situaciją, tiek suformuluoti ateities tikslus.

suspausto oro sistemos nuolatinė stebėsena
suspausto oro sistemos nuolatinė stebėsena

Jei norite, kad Jūsų sistema ne tik veiktų, bet ir taupytų energiją bei būtų efektyvi, Jums reikia išmatuojamų verčių. Naudodami išmaniąsias technologijas ir skaitmeninimą, siekiame skaidriai atvaizduoti visą suspausto oro procesą. Iš įvairių matavimo prietaisų ir jutiklių surinkti duomenys yra pagrindas konkretiems optimizavimo ar energijos taupymo sprendimams priimti. Pažangios metodikos ir modernūs įrankiai leidžia teigti, kad suspausto oro sistemos auditas nebus toks trikdantis ir neatims tiek daug laiko, kiek kiti auditai. Kiekvienas iš siūlomų optimizavimo veiksmų turės atsiperkamumo paskaičiavimą.

Suspausto oro sistemos auditas gali būti labai naudingas sprendžiant ir pavienius klausimus. Jei kompresoriaus pirkimas (ar seno kompresoriaus atnaujinimas) tapo aktualus klausimas, audito duomenys bei specializuota programinė įranga leis sumodeliuoti įvairias gamybines situacijas ir parinkti optimalų kompresorių pagal reikalingus techninius parametrus. Ir savaime suprantama tai bus atsieta nuo konkretaus gamintojo.

Šilumos rekuperacija

Kompresoriaus prarandamos šilumos atgavimas

Praktikoje pasitvirtinusi šilumos rekuperacijos sistema su automatiniu valdymu.

Pramonė 4.0

Skaitmeninis dvynys suspausto oro sistemai

Jis yra nepakeičiamas, kai reikia sumodeliuoti įvairias situacijas prieš jas įgyvendinant realiame gyvenime.

alternatyvūs CO2 skaičiavimai

CO2 emisijos mažinimas

Visuose projektuose suskaičiuojame kiek gali būti sumažinta CO2 emisija.

Sukurkime kartu!!

Efektyvi, duomenų pagrindu veikianti ir patogi kasdieninėje veikloje suspausto oro valdymo sistema bus labai geros finasinės grąžos investicija ir ilgai naudojama įmonės veikloje.

Mes kartu padarysime tvarią suspausto oro valdymo sistemą, kuri užtikrins:

• 20-40% mažesnį suspausto oro sunaudojimą

• 10-20% slėgio sumažėjimą

• Reikšmingą CO2 emisijos sumažėjimą

• Žymai geresnį turimos įrangos išnaudojimą

• Padidėjusį patikumą – mažiau gamybos trikdžių